1398-03-27
چگونه کارمندانی خلاق پرورش دهیم

چگونه کارمندانی خلاق پرورش دهیم؟

یکی از چالش‌های همیشگی مدیران، ایجاد خلاقیت در کارمندان است. ایجاد خلاقیت و انگیزه در ابعاد فردی و گروهی نقش مؤثری در روند موفقیت شرکت دارد. […]