1398-04-29
مسیر عصبی ذهن مشتری

شناخت مسیر عصبی ذهن مشتری

مسیر عصبی به ارتباط سلول‌های مغزی به همدیگه گفته می‌شود. مغز ما میلیاردها سلول عصبی دارند که به هرکدام از آنها یک نرون گفته می‌شود. و به […]