1398-06-06
برندسازی کارفرما و مصرف کننده

برندسازی کارفرما در برابر برندسازی مصرف کننده

هنگامی که در مورد برندسازی فکر می‌کنید، احتمالاً ارزش‌های سازمان شما، بیانیه مأموریت، لوگو و رنگ‌های مورد استفاده در طراحی، در ذهنتان نقش می‌بندد. این برندسازی […]
1397-12-16
8نکته درباره استخدام فرد مناسب برای کسب و کار

استخدام فرد مناسب برای کسب‌وکار

مهم نیست چه کسب‌وکاری دارید، چیزی که مهم است داشتن کارکنان خوب است تا به پیشرفت و رشد شما کمک کنند. اما یافتن کارکنان مناسب می‌تواند […]