هر مشتری چقدر برایمان هزینه دارد

هر مشتری چقدر برایمان هزینه دارد

آیا تا به حال محاسبه کرده‌اید که در کسب‌وکار شما هر مشتری جدید چه مقدار هزینه برای شما دربر دارد؟ صاحبان کسب‌وکار بسیار تمایل دارند که در کمپین‌های گوگل ادوردز سرمایه‌گذاری کنند اما مدتی بعد، پس از مشخص شدن نتایج کار، با بی‌اعتنایی از کنار آن رد می‌شوند. متأسفانه باید گفت که تعداد بی‌شماری از شرکت‌ها سرمایه خیلی بیشتری را به جذب مشتریان جدید به

نسبت نگهداری و کسب رضایت مشتریان فعلی اختصاص می‌دهند. هزینه کردن براساس کار انجام شده  یک آمار ارزشمند را درک این مسأله است که آیا شما واقعاً طی صرف هزینه برای تبلیغات، به چیزی دست می‌یابید یا خیر؟

هزینه کسب هر مشتری (CPA)

هزینه کسب هر مشتری یک مقیاس اندازه‌گیری برای هزینه‌ای است که برای به دست آوردن مشتری و فروش محصولاتمان صرف کرده‌ایم. برای این منظور می‌بایست مقدار هزینه‌ای که در طول زمان مشخصی صرف کسب‌وکارتان کرده‌اید را تقسیم بر تعداد محصولات فروخته شده‌تان کنید. به طور ایده آل عدد بدست آمده باید کمتر از میزان متوسط خریداری شده باشد. برای مثال اگر

هزینه کسب هر مشتری برای شما 25هزار تومان است اما میزان فروش شما تنها 10هزار تومان است، شما میزان 15هزار تومان را در هر معامله که از طریق کانال تبلیغاتی‌تان صورت گرفته را از دست داده‌اید.

ارزش طول عمر مشتری (CLV)

ساده‌ترین تعریف برای ارزش طول عمر مشتری این است که یک مشتری در طول عمر خود، چه میزان سود برای کسب و کار شما ایجاد می‌کند. گاهاً ممکن است میزان سودی که مشتری در یک بازه زمانی به شرکت شما تزریق می‌کند، خیلی بیشتر از هزینه

صرف شده برای کسب مشتری است. برای روشن‌تر شدن این موضوع می‌توانیم بگوییم که برای مثال شما 25هزار تومان صرف جذب یک مشتری که 100یا200هزار تومان برای شما سود آورده است کرده‌اید. میبینید؟ ارزشش را داشت. این موضوع قطعاً در معاملات شما تغییرات مثبت ایجاد می‌کند. بنابراین می‌توان دریافت که ارزش طول عمر مشتری چه میزان در کسب‌وکارتان اثر مهمی دارد.

هزینه به ازای عمل انجام شده (CPA)

هزینه به ازای عمل انجام شده یا هزینه بر کسب یعنی زمانی پول پرداخت می‌شود که تبلیغ کننده از این روش چیزی کسب کند. کسب ممکن است پر کردن یک فرم توسط کاربران، دانلود کردن یک فیلم و یا خرید یک محصول باشد. اما ارزش طول عمر مشتری هنوز در این مثال اهمیت بسیار دارد، حتماً می‌خواهید بدانید که ارزش طول عمر مشتری در مشترکین خبرنامه چه مقدار است؟

چند نفر از مشترکین تا به حال از شما خرید کرده‌اند؟

آنها چه مقدار هزینه برای این خریدها کرده‌اند؟

چه مدت زمانی است که آنها مشتری شما هستند؟

با یافتن این پاسخ‌ها رفته رفته در می‌یابید که نگهداری مشتریان قبلی و به دست آوردن مشتریان جدید هر دو باهم بسیار مهم و ضروری است.

در گوگل ادورز اگر کارهای لازم برای حفظ نرخ “سی تی آر” به اندازه طبیعی را انجام ندهید، سایت شما بعد از ارتقاء مرتب به عقب رفتن گرایش پیدا می‌کند و تمامی هزینه‌های شما برای جذب مشتری به هدر خواهد رفت. اگر برای افزایش مشترکین خبرنامه‌تان سرمایه‌گذاری کرده‌اید، در مقابل باید مشخص کنید که چه مقدار حاضرید برای مشتریان فعلی‌تان هزینه کنید؟