ویژگی‌های رفتاری سازمان سالم

ویژگی‌های رفتاری سازمان سالم

در مفهوم یک سازمان سالم می‌توان تمامی ویژگی‌های منحصر بفردی که از یک سازمان ایده آل در نظر است را جستجو کرد. جایگاه رفتارهای شغلی در چنین سازمانی بسیار حائز اهمیت است. سازمانی که در آن جو سلامت اداری رایج است ویژگی‌های رفتاری خاصی را منعکس می‌کند.

براساس ویژگی‌هایی که مایلز بنیس سرجیووانی پارسونز برای سازمان‌های سالم قائل است  ویژگی‌های سازمان سالم به شرح زیر بیان می‌شود:

کارکنان نسبت به سازمان احساس تعلق می‌کنند و علاقمند به اعلام نظرات خود در مورد مشکل هستند زیرا نسبت به حل آنها با خوش‌بینی اقدام می‌شود.

تشریک مساعی به صورت آزاد و داوطلبانه صورت می‌گیرد. کارکنان آماده برای کمک و همکاری سازنده درجهت نیل به اهداف هستند و در این راستا تلاش زیادی می‌کنند.

هرگاه بحرانی مؤسسه را تهدید کند برای رفع آن با یکدیگر متحد شده و خود را موظف به رفع بحران میدانند.

کارکنان یکدیگر را به عنوان یک فرد مستعد و توانا برای یادگیری و توسعه می‌بینند.

انتقاد گروهی در ارتباط باپ یشرفت کار به طور عادی انجام می‌گیرد صداقت در رفتار کاملاً مشهود است و کارکنان نسبت به یکدیگر احساس احترام و تعلق دارند و خود را تنها حس نمی‌کنند.

کارکنان کاملاً متحرک هستند براساس انتخاب و علاقه در فعالیت‌ها مشارکت می‌کنند و حضور در مؤسسه برایشان مهم و لذت بخش است.

زمانی که ویژگی‌های رفتاری یک سازمان سالم مورد بررسی قرار می‌گیرد مهم‌ترین مسأله‌ایی که به صورت بارزی در زمینه رفتاری از کارکنان مشاهده می‌شود احساس تعلق خاطر و دلبستگی به کار و سازمان می‌باشد. در سازمان‌های سالم دیدگاه کارکنان به اجرای وظایف شغلی خود تنها یک نگرش بوروکراتیک نسبت به کار نمی‌باشد بلکه کارکنان وظایف و مسئولیت‌های خود را فراتر از ساختار و سلسله مراتب سازمان می‌پندارند. وجود چنین خصیصه‌ای موجب می‌گردد تا کارکنان دیگر پاداش‌ها و مزایای مادی را ملاکی برای توسعه خود نپندارند بلکه اجرای وظایف شغلی را راهی برای توسعه فردی و سازمانی درنظر گیرند. توجه اصلی کارکنان در سازمان‌های سالم رشد سازمان بوده و لذا در پرتو چنین تفکری از حضور در سازمان و اجرای وظایف خود لذت می‌برند. لذا برای اجرای وظایف شغلی خود حتی در سطحی که شاید فراتر از حد وظایف تعریف شده برای آنها باشد نیز بدون هرگونه انتظاری برای پاداش پیش می‌روند.

تحرک در کار احساس تعلق و احترام توسعه فردی برای رشد سازمان اتحاد میان کارکنان مشارکت فراگیر درسازمان از دیگر ویژگی‌های رفتاری سازمانی می باشد که استقرار سلامت اداری در بخشهای مختلف خود را دنبال کرده است.

کارکنانی که بعنوان شهروند خوب سازمانی شناخته می‌شوند رفتارهایی همچون رفتارهای زیر را از خود بروز می‌دهند:

بیان عبارات سازنده در خصوص سازمان و گروه‌های سازمانی

اجتناب از تعارض غیرضروری

کمک به دیگران در گروه‌های سازمانی

داوطلب انجام فعالیت‌های بیشتر

جدیت در احترام به قوانین و مقررات سازمانی

رفتار مؤدبانه و باوقار در مواجهه با مزاحمت‌ها و سوءاستفاده‌ها و همچنین شرایط کاری سخت و طاقت فرسا

یکی از پیامدهای آشکار و مهم سلامت اداری سطح بالای رضایتمندی کارکنان در سازمان می‌باشد. سازمان سالم جایی است که در آن کارکنان از اجرای وظایف خود احساس رضایت می‌کنند و همین رضایت شغلی منجر به افزایش کارایی آنان می‌شود. یک سری از تحقیقات، بین رضایتمندی کارکنان و رفتار شهروندی ارتباط مثبتی را قائل هستند. دریک تحقیق مشابه نشان داده شده است که رفتارهای شهروندی با رضایت شغلی کارکنان سطح انصافی که در سازمان توسط کارکنان درک می‌شود تعهد سازمانی و میزان حمایت رهبران ارتباط مثبتی دارد.

طبق نظر رابینز(۲۰۰۱) بین رضایتمندی کارکنان و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط متوسطی وجود دارد. اما هنگامی که در بررسی این ارتباط نقش انصاف را در نظر نمی‌گیریم نمی‌توان هیچ گونه ارتباطی را بین رفتار شهروندی با رضایتمندی کارکنان بدست آورد. به طور کلی می‌توان گفت که رضایت شغلی کارکنان بوسیله مفاهیمی همچون رفتارها، رویه‌های سازمانی و سطح انصاف در نتایج و پیامدهای سازمان تفسیر می‌شود. اگر پرسنل سازمان احساس کنند که رویه های سازمانی و یا سیاست‌های پرداخت حقوق منصفانه نیست، سطح رضایتمندی شغلی آنها بسیار ضعیف خواهد بود. اما اگر آنها احساس کنند که رویه‌ها و پیامدهای سازمانی منصفانه است اعتماد آنها به سازمان افزایش می یابد و با افزایش اعتماد اشتیاق بیشتری برای نمایان کردن رفتارهای داوطلبانه، فراتر از الزامات رسمی شغل، از خود بروز می‌دهند از این‌رو نقش انصاف در سازمان و متعاقب آن میزان اعتمادی که کارکنان نسبت به سازمان پیدا می‌کنند در بروز رفتارهای شهروندی ازسوی آنها تأثیر بسزایی دارد.

 

 

منبع

modiriran.ir