بازاریابی سنتی یا بازاریابی مدرن(اینترنتی)؟

بازاریابی سنتی یا بازاریابی مدرن(اینترنتی)؟

پایه و اصول بازاریابی اینترنتی تماماً به ریشه های بازاریابی سنتی باز می‌گردد، مفاهیمی مانند بازاریابی چریکی، بازاریابی ویروسی، بازاریابی عصبی، NLP در بازاریابی و خیلی از این اسامی از دل بازاریابی سنتی بیرون آمده است و اگر شما این اصول را بدانید به راحتی می‌توانید از آنها در دنیای کسب‌وکار اینترنتی استفاده نمایید. به […]

آژانس تبلیغاتی و بازاریابی دایره آبی از سال 1381 فعالیت خود را آغاز نموده است. در طول تمام این سالها سعی کردیم کیفیت را سرلوحه ی تمام فعالیت هایمان قرار دهیم. بی شک هر روز برای پیشرفت تلاش می کنیم و هدف های بزرگی در سر داریم. امید داریم با خلاقیت، پشتکار و تلاش گامی برای بهبود بازار مشتریان خود برداریم.