ایده های مارکتینگ

10ایده خلاقانه که مارکتینگ را متحول می‌کند

تایید اجتماع را بدست آورید تایید اجتماعی به زمانی گفته می‌شود شما باید تصمیمی اتخاذ کنید اما از انتخاب خود اطمینان ندارید، درنتیجه به انتخاب اطرافیان خود در همان شرایط توجه می‌کنید. به عبارت دیگر، این یعنی اگر کاری را دیگران انجام می‌دهند، من نیز باید آن را انجام دهم. تایید اجتماعی می‌تواند محرک بسیار […]

آژانس تبلیغاتی و بازاریابی دایره آبی از سال 1381 فعالیت خود را آغاز نموده است. در طول تمام این سالها سعی کردیم کیفیت را سرلوحه ی تمام فعالیت هایمان قرار دهیم. بی شک هر روز برای پیشرفت تلاش می کنیم و هدف های بزرگی در سر داریم. امید داریم با خلاقیت، پشتکار و تلاش گامی برای بهبود بازار مشتریان خود برداریم.