اهمیت و اصول هدف‌گذاری در کسب و کار

اهمیت، اصول و تکنیک‌های هدف‌گذاری در کسب‌وکار

هدف چیست؟ به طور کلی هدف برای هر شخص، معنا و مفهوم خاص خودش را دارد. اما اگر بخواهیم تعریفی کوتاه و کامل را از هدف داشته باشیم، این تعریف می‌تواند پاسخ مناسبی به آن باشد: نتایج مورد انتظار یک رفتار را هدف می‌گویند، یعنی وضعیتی که انتظار داریم بعد از مدت زمانی مشخص به […]

آژانس تبلیغاتی و بازاریابی دایره آبی از سال 1381 فعالیت خود را آغاز نموده است. در طول تمام این سالها سعی کردیم کیفیت را سرلوحه ی تمام فعالیت هایمان قرار دهیم. بی شک هر روز برای پیشرفت تلاش می کنیم و هدف های بزرگی در سر داریم. امید داریم با خلاقیت، پشتکار و تلاش گامی برای بهبود بازار مشتریان خود برداریم.