یک کسب و کار اینترنتی به چند مدل برنامه بازاریابی نیاز دارد؟

یک کسب‌وکار اینترنتی به چند مدل برنامه بازاریابی نیاز دارد؟

برنامه ریزی برای هر کسب و کار اینترنتی که به موفقیت می اندیشد امری ضروری است اما انتخاب صحیح نوع برنامه ای که استراتژی کسب‌وکار اینترنتی و ساختار آن را مشخص می کند دشوار است. مخصوصاً زمانی که مدلهای مختلفی از برنامه های بازاریابی و کسب‌وکار اینترنتی وجود داشته باشد. چالش اصلی برای افرادی است […]

آژانس تبلیغاتی و بازاریابی دایره آبی از سال 1381 فعالیت خود را آغاز نموده است. در طول تمام این سالها سعی کردیم کیفیت را سرلوحه ی تمام فعالیت هایمان قرار دهیم. بی شک هر روز برای پیشرفت تلاش می کنیم و هدف های بزرگی در سر داریم. امید داریم با خلاقیت، پشتکار و تلاش گامی برای بهبود بازار مشتریان خود برداریم.