مسیر عصبی ذهن مشتری

شناخت مسیر عصبی ذهن مشتری

مسیر عصبی به ارتباط سلول‌های مغزی به همدیگه گفته می‌شود. مغز ما میلیاردها سلول عصبی دارند که به هرکدام از آنها یک نرون گفته می‌شود. و به ارتباطی که بین این سلول‌ها شکل می‌گیرد، مسیر عصبی می‌گوییم. وقتی رفتار یا مطلبی در ذهن ما حفظ می‌شود و کم کم تبدیل به ناخودآگاه ذهنمان می‌شود، در واقع یک مسیر عصبی […]

آژانس تبلیغاتی و بازاریابی دایره آبی از سال 1381 فعالیت خود را آغاز نموده است. در طول تمام این سالها سعی کردیم کیفیت را سرلوحه ی تمام فعالیت هایمان قرار دهیم. بی شک هر روز برای پیشرفت تلاش می کنیم و هدف های بزرگی در سر داریم. امید داریم با خلاقیت، پشتکار و تلاش گامی برای بهبود بازار مشتریان خود برداریم.