برنامه ریزی رای رشد کسب وکار

برنامه ریزی برای رشد کسب وکار

رشد کسب‌وکار در مراحل بسیاری ممکن است رخ دهد. این مراحل، بصورت چرخه هستند یعنی هرباری که شما تغییر را اعمال می‌کنید، تکرار می‌شود. کسب وکار شما امروز در چه مرحله ای قرار دارد؟  استارتاپ ایده ی کسب‌وکار ایجاد شده و برنامه‌ها جای خود را گرفته‌اند.  شروع برنامه کسب‌وکار کامل شده و اهداف تعیین گشته‌اند. […]

آژانس تبلیغاتی و بازاریابی دایره آبی از سال 1381 فعالیت خود را آغاز نموده است. در طول تمام این سالها سعی کردیم کیفیت را سرلوحه ی تمام فعالیت هایمان قرار دهیم. بی شک هر روز برای پیشرفت تلاش می کنیم و هدف های بزرگی در سر داریم. امید داریم با خلاقیت، پشتکار و تلاش گامی برای بهبود بازار مشتریان خود برداریم.